domyślnie

domyślnie
adv. 1. (przewidująco) thoughtfully
- domyślnie podsunął jej krzesło he thoughtfully offered her a seat
2. (znacząco) [mrugnąć, uśmiechać się] knowingly 3. (domyślając się) by guessing, through guesswork 4. Nauk. by default
* * *
domyślnie
adv.
1. (= bystro) perceptively, insightfully, perspicaciously.
2. (= wyjściowo) by default.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

  • domyślnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., domyślnieej {{/stl 8}}{{stl 7}} wymownie podkreślając zrozumienie czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spojrzeć domyślnie na kogoś. Przytaknąć komuś domyślnie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • domyślnie — domyślnieej «domyślając się; znacząco» Mrugnąć do kogoś domyślnie. Uśmiechnąć się domyślnie …   Słownik języka polskiego

  • implicite — [wym. implic ite] «włącznie, włączając; domyślnie» Teza, opinia zawarta w czymś implicite. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • międzywierszowy — «znajdujący się między wierszami, wpisany między wiersze tekstu; interlinearny» Dopiski międzywierszowe. przen. «dający się odczytać między wierszami tekstu; wyrażony domyślnie; domyślny» Międzywierszowe aluzje …   Słownik języka polskiego

  • implicite — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. impli cite – akcent na sylabie trzeciej od końca] {{/stl 7}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w sposób pośredni, domyślnie (w przeciwieństwie do explicite) : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zerkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zerkaćam, zerkaća, zerkaćają {{/stl 8}}– zerknąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, zerkaćnę, zerkaćnie, zerkaćnij, zerkaćnął, zerkaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} patrzeć,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”